LOP Brussel basisonderwijs

 Het Lokaal Overlegplatform (LOP) Brussel Basisonderwijs werkt aan gelijke onderwijskansen voor iedereen.