LOP Brussel secundair onderwijs

Wat is het LOP?

Het LOP Brussel SO is een samenwerking tussen alle Nederlandstalige Brusselse secundaire scholen en lokale organisaties.

 

Wat is het doel van het LOP?

Het LOP Brussel SO wil gelijke onderwijskansen voor alle leerlingen in het Nederlandstalig Brussels secundair onderwijs realiseren.

 

Hoe werkt het LOP?

In het LOP Brussel SO werken vertegenwoordigers van de scholen en lokale partners zoals de CLB's, de vakbonden, de ouders en vele andere welzijnsorganisaties voorstellen uit die de gelijke onderwijskansen voor alle leerlingen kunnen bevorderen. Dat gebeurt in de stuurgroep. De Algemene vergadering van het LOP beslist uiteindelijk over het voorstel. 

Het is ook de Algemene vergadering die de procedure voor de aanmeldingen en inschrijvingen vastlegt.